O MNIE

W praktyce prywatnej prowadzę indywidualną psychoterapię w nurcie psychoanalitycznym. Pracuję z osobami dorosłymi, młodzieżą i dziećmi według standardów merytorycznych i etycznych wyznaczonych przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej, którego jestem członkiem.

Kompetencje psychoterapeutyczne opieram o wieloletnie doświadczenie w pracy z rodzinami w kryzysie, w szczególności borykającymi się z długoterminową chorobą bliskiej osoby.

Nieustająco podnoszę swoje kwalifikacje. Obecnie uczestniczę w czteroletnim szkoleniu w Psychoanalitycznej Szkole Psychoterapii Trójmiasto przy Polskim Towarzystwie Psychoterapii Psychoanalitycznej .

Dotychczas uzyskałam dyplom ukończenia dwuletniego szkolenia w Psychodynamicznym Studium Socjoterapii i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży, reprezentującym Krakowskie Centrum Psychodynamiczne.

Ponadto odbyłam trzyletnie szkolenie z zakresu psychotraumatologii w Fundacji Pomorskie Centrum Psychotraumatologii w Gdańsku w ramach współpracy z Instytutem Psychoterapii Zintegrowanej w Monachium.  

Swoją pracę poddaję superwizji u certyfikowanych superwizorów szkoleniowych. Mam osobiste doświadczenia własnej szkoleniowej psychoterapii psychoanalitycznej.

Jestem absolwentką socjologii Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie obecnie od kilku lat jestem wykładowcą na Wydziale Nauk Społecznych.