OFERTA

Pomoc psychoterapeutyczną poprzedzają                                             KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE

Na konsultacje składa się kilka spotkań, podczas których rozpoznawane są trudności, z którymi zgłasza się osoba oraz omawiane są jej oczekiwania względem terapii. Podczas konsultacji podejmowana jest obopólna decyzja o terapii w zależności od problemu, stanu psychicznego oraz gotowości i motywacji do podjęcia pracy nad sobązgłaszającej się osoby. Następuje zawarcie słownego kontraktu, czyli umowy o warunkach psychoterapii: częstotliwość sesji, płatności itp.

Gdy zapadnie decyzja o wspólnej pracy rozpoczyna się psychoterapia. W ramach prowadzonej praktyki proponuję PSYCHOTERAPIĘ W NURCIE PSYCHOANALITYCZNYM. 

Opiera się ona o założenie, że życiem człowieka sterują nieuświadomione mechanizmy działania, wewnętrzne konflikty, pragnienia, sposoby interpretowania rzeczywistości społecznej oraz wzorce relacji interpersonalnych.

Psychoterapia w nurcie psychoanalitycznym powoduje zwiększenie świadomości własnych przeżyć w kontakcie z sobą samym, motywów zachowań i powtarzalnych schematów funkcjonowania czy wchodzenia  w relacje z innymi.

Zasadniczym celem psychoterapii w tym nurcie jest niesienie pacjentowi ulgi w cierpieniu, która następuje w trakcie analizowania przyczyn tegoż cierpienia, wynikającego zarówno z czynników wrodzonych, jak i kolejnych doświadczeń życiowych od najwcześniejszych lat życia.

Psychoterapia w nurcie psychoanalitycznym należy do terapii długoterminowych i odbywa się z częstotliwością od dwóch do czterech razy w tygodniu. Przy tej formie pracy nie określa się na wstępie czasu trwania terapii. 

Spotkania trwają 50 minut.